สูตรค็อกเทล

posted on 28 Nov 2009 12:04 by bond2527

    

TORPIDO

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
NAPOLEON [ brandy ] 1/2 oz
GIN [ gor'don ] 1/2 oz
DRAMBUIE 1/2 oz
CREME DE MENT GERRN 1/2 ozMARGARITA

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
TEQUILA  [ sierra ] 1 oz
TRIPLESEC 1/2 oz
Syrup 1/2 oz
Lemon 1/2 oz
SCREW DRIVER

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
VODKA 1.5 oz
ORANGE JUICE  3 oz
TOM COLIN'S

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
GIN [ gor'don ] 1.5 oz
SWEETEN LEMON 1 oz
TOP SODA 2 oz
PINK LADY 

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
GIN [ gor 's don ] 1 oz
TRIPLESEC CURASAO 1/2 oz
GRANDNADINE 1/2 oz
LIGHT CREAME [ carnation ] 1/2 oz
Syrup 1/2 oz
Lemon 1/2 oz
SINGAPORE SLING

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
GIN [ gor's don ] 1 oz
SHERRY HEERING 1/2 oz
Syrup 1/2 oz
Lemon 1/2 oz
GARNADIAN 1/2 oz
TOPSODA 2 oz
LONG IS LAND ICE TEA

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
VODKA 1/2 oz
GIN [ gor's don ] 1/2 oz
LIGHT RUM [ bacardi ] 1/2 oz
TEQUILA [ sierra ] 1/2 oz
TRIPLESEC CURASAO 1/2 oz
Syrup 1/2 oz
Lemon 1/2 oz
TOP COKE 3 oz
MAITAI

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
LIGHT RUM [ bacardi ] 1 oz
BLACK RUM [ old pascas] 1 oz
ORANG CURASAO 1/2 oz
ORANG JUICE  1 oz
PINEAPPLE JUICE   1 oz
Syrup 1/2 oz
Lemon 1/2 oz
GRANADIAN 1/2 oz
MUSIC BRIGT RIGHT

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
VODKA 1/2 oz
TRIPLESEC 1/2 oz
BLUE CURASAO 1/2 oz
SAMBUCA 1/2 oz


STAR S  STRIPES

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
BOURBON 1 oz
PEACH SCHNAPPS 1/2 oz
ORANGE JUICE  1 oz
GINGERALE - oz
Syrup 1 oz
Lemon 1 oz
KAMIKAZE  GLASS

ส่วนผสม / INGREDIENT ปริมาณ  หน่วย
  QUANTITY QUANTITY
VODKA 1 oz
TEQUILA  [ sieera ] 1/2 oz
TRIPLESEC 1/2 oz
BLUE CURASAO  1 oz
SWEETENLEMON 1 oz
GRANADINE 1/2 oz